Shape

Sector cultural

 • Home
 • Sector cultural

Sector Cultural

Obiectivul finantarii: Sprijinirea sectorului cultural, sector puternic afectat de raspandirea virusului SARS-CoV-2, cu scopul de a relansa activitatile culturale.

MICROGRANTURI

Beneficiarii sunt reprezentati de ONG-uri, microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii si intreprinderi mari.

Bugetul alocat:

 • Valoarea totala este de 10 000 000 euro
 • Valoarea maxim alocata per beneficiar este de 8 000 euro

Cheltuieli eligibile in cadrul microgranturilor:

 • Cheltuieli cu personalul angajat in organizarea si deruluarea activitatilor cutlurale, aceste cheltuieli incluzand salariile, contributiile sociale aferente salariilor si alte costuri legale pentru salarii;
 • Cheltuieli ocazionate de onorarii si de contractele pentru drepturile de autor;
 • Cheltuieli pentru serviciile si utilitatile necesare in vederea desfasurarii activitatilor culturale;
 • Cheltuieli pentru achizitia de materiale consumabile si a obiectelor de inventar folosite in cadrul activitatilor culturale;
 • Cheltuieli pentru cumpararea sau inchirierea de active corporale si necorporale, active necesare pentru desfasurarea activitatilor culturale;
 • Cheltuieli administrative pentru plata utilitatilor la energie termica, energie electrica, apa, canalizare, salubritate, gaze naturale, telefon, servicii de fax, servicii postale, servicii de curierat rapid, servicii de paza si securitate, servicii de curatenie, chirie etc.;
 • Cheltuieli pentru echipamentele de protectie medicala, incluzand aici si solutiile pentru deinfectie in vedere protejarii impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2.

MASURA A – Granturi pentru proiecte de organizare a festivalurilor cu public in domeniile culturale

Beneficiarii granturilor: ONG-uri, microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii si intreprinderi mari

Bugetul alocat:

 • Valoarea totala: 6 500 000 euro
 • Valoarea maxima reprezentand ajutorul prin aceasta masura este echivalentul in lei a sume respective, suma ce reprezinta 25% din valoarea bruta pentru biletele vandute in cadrul evenimentelor organizate in anul 2019 in Romania, insa fara a depasi suma de 800 000 euro.

Cheltuielile eligibile includ urmatoarele:

 • Cheltuieli pentru inchirierea de spatii pentru desfasurarea evenimentelor (exceptie fac spatiile detinute de catre Stat);
 • Cheltuieli pentru inchirierea de tehnica necesara pentru scena: sunet, lumini, ecrane LED, proiectoare, generatoare etc.;
 • Cheltuieli pentru inchirierea de logistica necesara organizarii evenimentelor: corturi, garduri, toalete ecologice, amenajari interioare, inchirierea de mobilier, structuri usoare temporare precum generatoare etc.;
 • Cheltuielile pentru onorariile artistilor care au avut minim 1 reprezentatie artistica pe teritoriul Romaniei pe parcursul anului 2019;
 • Cheltuieli ocazionate de promovarea, productia publicitara si de difuzarea activitatilor culturale din cadrul proiectului;
 • Cheltuieli pentru echipamentele medicale necesare in vederea protejarii impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2, incluzand aici si materialele pentru dezinfectie;
 • Cheltuieli pentru serviciile necesare pentru derularea activitatilor culturale din cadrul proiectului (servicii de foto-video, servicii de creatie grafica sau video, servicii digitale precum applicatii, website-uri etc.).

MASURA B – Granturi pentru proiecte de organizare a evenimentelor cu public in domeniile culturale

Beneficiarii granturilor: ONG-uri, microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii si intreprinderi mari

Bugetul alocat acestei masuri insumeaza in total 5 500 000 euro.

Valoare maxima acordata:

 • Pentru un numar cuprins intre 1-10 evenimente organizate pe parcursul anului 2019 valoarea maxima a ajutorului este echivalentul in lei a sumei reprezentand 5% din valoarea bruta a biletelor vandute pentru numarul respectiv de evenimente care au avut loc in anul 2019 in Romania, insa fara a se depasi cuantumul de 800 000 euro;
 • Pentru un numar cuprins intre 11-50 de evenimente organizate in anul 2019 se poate acorda un ajutor de cel mult 10% din valoarea bruta a biletelor pentru evenimentele respective organizate in Romania, valoare calculata in echivalentul in lei. In acelasi timp valoarea nu poate sa depaseasca 800 000 euro;
 • Pentru mai mult de 50 de evenimente organizate in decursul anului 2019 valoarea maxima a ajutorului cuprins in acasta masura reprezinta 15% din valoarea bruta a evenimentelor organizate in Romania in anul 2019, valoare calculata la echivalentul in lei a sumei respective, insa fara a depasi valoarea de 800 000 euro;

Cheltuieli eligibile in cadrul Masurii B:

 • Cheltuieli pentru inchirierea de spatii pentru desfasurarea evenimentelor (exceptie fac spatiile detinute de catre Stat);
 • Cheltuieli pentru inchirierea de tehnica necesara pentru scena: sunet, lumini, ecrane LED, proiectoare, generatoare etc.;
 • Cheltuieli pentru inchirierea de logistica necesara organizarii evenimentelor: corturi, garduri, toalete ecologice, amenajari interioare, inchirierea de mobilier, structuri usoare temporare precum generatoare etc.;
 • Cheltuielile pentru onorariile artistilor care au avut minim 1 reprezentatie artistica pe teritoriul Romaniei pe parcursul anului 2019;
 • Cheltuieli ocazionate de promovarea, productia publicitara si de difuzarea activitatilor culturale din cadrul proiectului;
 • Cheltuieli pentru echipamentele medicale necesare in vederea protejarii impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2, incluzand aici si materialele pentru dezinfectie;
 • Cheltuieli pentru serviciile necesare pentru derularea activitatilor culturale din cadrul proiectului (servicii de foto-video, servicii de creatie grafica sau video, servicii digitale precum applicatii, website-uri etc.).

MASURA C – Granturi pentru proiecte ale librariilor

Beneficiarii acestor granturi sunt ONG-urile, microintreprinderile, intreprinderile mici, intreprinderii mijlocii, intreprinderile mari si librariile.

Bugetul alocat:

 • Valoarea totala este de 12 000 000 euro
 • Valoarea maxima a ajutorului reprezinta echivalentul in lei a sumei ce reprezinta 25% din contravaloarea bruta pentru vanzarile de carte din anul 2019 in Romania, insa fara a se depasi plafonul de 800 000 euro.

Cheltuieli eligibile in cadrul acestei masuri:

 • Cheltuieli ocazionate de achizitia stocurilor de carte: cel putin 50% din buget va fi alocat pentru achizitia de carte, din care 20% trebuie sa provina de la edituri mici si cel putin 20% dintre carti sa aiba autori romani;
 • Cheltuieli legate de logistica precum serviciile de transport sau depozitarea stocurilor de carte;
 • Cheltuieli pentru achizitionarea sau inchirierea diferitelor tipuri de active corporale si necorporale;
 • Cheltuieli pentru serviciile necesare in vederea desfasurarii activitatilor cu caracter cultural din cadrul proiectului;
 • Cheltuieli pentru echipamentele de protectie medicale in vederea protejarii impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2, inclusiv pentru materialele de dezinfectie.

MASURA D – Granturi pentru proiecte ale editurilor

Beneficiarii acestor granturi sunt ONG-urile, microintreprinderile, intreprinderile mici, intreprinderii mijlocii, intreprinderile mari.

Bugetul alocat:

 • Valoarea totala a masurii este de 6 000 000 euro
 • Ajutorul poate ajunge la cel mult 15% din valoarea bruta a vanzarilor fizice directe de carte din anul 2019 in Romania, valoare exprimata in echivalentul in lei, cu conditia sa nu se depaseasca un plafon de 800 000 euro (vanzarile fizice directe de carte nu includ vanzarile online de carte si nici vanzarile catre librarii).

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli ocazionate de achizitia stocurilor de carte: cel putin 50% din buget va fi alocat pentru productia de carte, din care minim 10% trebuie sa vizeze publicarea cartilor pentru noi autori romani;
 • Cheltuieli pentru cesiunea drepturilor de autor;
 • Costurile pentru transport si depozitare;
 • Cheltuieli pentru achizitionarea sau inchirierea diferitelor tipuri de active corporale si necorporale;
 • Cheltuieli pentru serviciile necesare in vederea desfasurarii activitatilor cu caracter cultural din cadrul proiectului;
 • Cheltuieli pentru echipamentele de protectie medicale in vedere protejarii impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2, inclusiv pentru materialele de dezinfectie.