Fonduri nerambursabile-Instalarea tanarului fermier/DR 30

Obiective

Prin intermediul DR 30 se urmărește:

 • instalarea tinerilor fermieri, ca şefi /manageri ai unei exploatații agricole  ce va îmbunătăți structura de vârstă a fermierilor, va contribui la înlocuirea generațiilor de fermieri, va promova aspectele privind protecția mediului, agricultura ecologică, asocierea și va contribui la consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale;
 • încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural și în special din zona montană de a rămâne în mediul rural  ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general;
 • încurajarea tinerilor care dețin un nivel de pregătire profesională și competențe adecvate care să asigure gestionarea eficientă a exploatației;
 • adaptarea la o agricultură rezilientă și inovativă prin promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale și desfășurarea unei activități agricole competitive;
 • creșterea numărului de tineri fermieri care desfășoară o activitate agricolă ca şefi /manageri de exploatație, îi va încuraja să devină competitivi, să își sporească gradul de orientare spre parteneriate și forme asociative; 

Beneficiari

 • persoane fizice înregistrate şi autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare:
  • individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
 • asociații unici și administratorii societăților cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asociații majoritari (majoritate absolută 50%+1) și administratorii societăților cu răspundere limitată – SRL, înfiinţate în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Sprijin nerambursabil

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:

 • 70 000 de euro pentru exploatațiile între 12 000 € SO și 100 000 € SO;
 • 70 000 de euro pentru exploatațiile din zona montană între 8 000 € SO și 100 000 € SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăși trei ani (pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului  de finanțare.

Ce pot să fac cu banii şi care sunt cheltuielile eligibile?

Din informaţiile existente, paleta cheltuielilor eligibile este una extrem de largă, de la achiziţia de echipamente, până la costuri pentru capitalul de lucru, chiar şi achiziţionare de teren în limita de maxim 10% din valoarea sprijinului. Totuşi, o atenţie deosebită trebuie oferită justificării acestor cheltuieli, care trebuie să fie în concordanţă cu investiţia precizată în planul de afaceri, fiecare cost trebuie temeinic justificat şi corelat cu specificul activităţii.

Grila de punctaj favorizează agricultura ecologică și comasarea terenurilor

Grila de punctaj prezentă în proiectul de ghid al solicitantului „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” favorizează aplicanții care au făcut facultate în domeniul agricol.

De asemenea, câștigă puncte suplimentare cei din zone montane.

Punctează în în plus planurile de afaceri care promit agricultură ecologică, agricultură de precizie și energie din surse regenerabile.

Grila de punctaj îi favorizează și pe aplicanții care preiau terenuri de la proprietari în vârstă (de la 60 de ani în sus), pentru a le comasa.

Ajutoare pentru tineri fermieri: cheltuieli eligibile 2023

Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier într-o exploataţie agricolă, pe baza Planului de afaceri depus odată cu Cererea de Finanţare.

Toate cheltuielile pot fi eligibile, respectând condiţiile din Ghid şi Fişa tehnică a intervenției DR 30, inclusiv costurile pentru capitalul de lucru, cadastrare, achiziţionare de teren (în procent de maximum 10% din valoarea sprijinului), cu respectarea legislației naționale și europene în vigoare.

De asemenea, sunt avute în vedere cheltuieli pentru obţinerea de produse care se regăsesc în Anexa I la TFUE sau achiziţia de material biologic, efectuarea de studii precum cele pentru proiecte care vizează reconversie şi/sau înfiinţare în sectorul pomicol.

Sunt vizate și activități de protecție a mediului, construire și modernizare clădiri cu destinație agricolă şi agroalimentară, achiziția de echipamente în vederea creșterii performanței economice a exploatației etc., activităţi relevante pentru implementarea Planului de Afaceri aprobat.

Atenție! Sunt excluse de la finanțare echipamentele sau utilajele second-hand.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *